onsdag 25 mars 2015

Tv-tipset - Photographing Africa

Jag sitter av mina timmar framför tvskärmen precis som de flesta av oss, men med åren har jag blivit mer och mer rastlös. Jag vill att det jag ser ska vara så bra att jag sitter som klistrad, eller så lättsmält att  jag kan sitta och läsa samtidigt. Det blir allt oftare det senare och det är egentligen ganska dumt.

Men ibland hittar man en pärla och det tycker jag Photographing Africa är. Det är en dokumentär om Harry Hook som är uppvuxen i Afrika och i fyrtio år fotograferat olika stammar och livet där. Upplägget här är att han ska försöka finna fem kvinnor han porträtterade 1984, alltså 30 år sen.

Ingen lätt uppgift då de här kvinnorna tillhörde nomadstammar som vandrade över ganska stora ytor och levde av vad landet kunde ge. Utan möjligheter att spara något, måste de varje dag hitta mat och vatten.

Det första som gör den här dokumentären är Harrys bilder som är helt fantastiska. Han har verkligen känsla för både ljus och komposition och när man sen har de här motiven att jobba med blir resultatet fantastiskt. Mellan raderna kan man förstå att även när man är på så storslagna platser, tar inte bilderna sig själva.

Harry tar försiktigt kontakt med folket, kan många gånger prata deras språk och bygger förtroende. Utan det hade bilderna inte alls blivit lika bra.

Det som sen gör att jag blir så fascinerad är inblicken i hur de här människorna lever, det är många små guldkorn man knappt kan begripa. Till exempel färgar några unga män sitt hår rött genom att låta  korna urinera över huvudet på dom. Kameran stannar kvar medan han leende låter kisset rinna av ansiktet, ända tills han spottar ut det han fått i munnen.

Programmet finns på BBC, för de som har tillgång till det.

I do my time in front of the tv screen, just like everybody else, but with the years I've become more restless. I want to be absorbed by what I'm watching, or I want something that's so easy to understand that I don't have to watch, so I can read instead. The latter is just stupid really.

Sometimes I found something really good, and that hope is probably what seats me there in the first place. Photographing Africa is one of those programmes. It's a documentary about Harry Hook who grew up in Africa and has spent 40 years there documenting the tribes and their life. The set up here is that he's trying to find five women he portrayed in 1984, thirty years ago.

No easy task since these people are nomads and traveled vast areas, living of the land. Not being able to save anything, everyday is a struggle for survival.

The first thing that makes this documentary so fascinating is Harry's pictures. He really has a feel for light and composition and with these subjects the results are amazing. It's also clear that these pictures doesn't take themselves.

Harry is great at establishing contact with the tribesmen, he sometimes know their language and is able to build trust. Without it the pictures wouldn't be as good.

What also makes this so intriguing is the insight in how these people live their lives, what makes them happy and their struggles. For instance we learn how a couple of young cattlemen color their hair red. They simply bow down and let a cow relief themselves over their heads. The camera lingers while the boy smiling lets the urine flow off his face until he spits out what ended up in his mouth.

The program is on BBC for those of you who have that channel.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar