torsdag 12 mars 2015

Drömmarnas Kaj


Den här bilden är från september förra året, då valde jag en annan ruta att jobba vidare med, den hittar du här. Då gjorde jag en HDR bild av två exponeringar, denna är bara en bild. Lite överraskande att de blev så lika när det var färdiga och även att molnen är så olika. Det skiljer bara sex minuter mellan dom.

Here's an image from september last year. I chose a different frame to work with then, you'll find it here. Then I made a HDR conversion of two exposures, this is just one. It's a bit surprising that there's very little difference between them in color and light, and yet the clouds are quite different in spite of there's only six minutes between them.
Uppdatering: Eftersom det bara tog några minuter att redigera, gjorde jag om den gamla på samma sätt. Det är inte helt lätt ) för mig i varje fall) att avgöra vilken som är bäst. Jag gillar segelbåten och ljuset över fiskebåten på den första, men molnens reflektion i vattnet är mer dramatiskt på andra. Vad tycker du?

Update: Since it just took a couple of minutes to edit like this I remade the old one in the same fashion. It's not that easy to decide (for me anyway) which the better one is. I like the sailboat and the light over the fishing boat on the first, but also the reflection of the clouds on the second. Which one do you prefer?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar