lördag 14 februari 2015

Filmtipset - Trash

Ju mer film man ser, desto oftare somnar man en halvtimme in i filmen, det behöver inte vara dåligt, men oftast är det ointressant eftersom man sett upplägget oändligt många gånger förut.

Försöker man då ta sig bort från mittfåran hamnar man ofta framför en film där huvudpersonen tillbringar större delen av filmen med att svårmodigt stirra mot horisonten. En karaktärstudie brukar det heta, vilket för mig är ungefär lika intressant som att gå och fika med en kompis som för dagen har en påhittad personlighet.

Trashs regissör, Stephen Daldry, har några sådana filmer på sin CV, men också fantastiska Billy Elliot om en ung kille som hellre dansar balett än boxas.

Den här filmen utspelar sig i Rios slum och huvudpersonerna är några unga fjortonåriga pojkar som spelar bra och trovärdigt. Man har stoppat in Rooney Mara som en socialarbetare och låter Martin Sheen tuffa runt som en präst i en rolltolkning som påminner lite om den uppblåsbara roboten i Big Hero 6, men det är på pojkarna fokuset ligger.

Killarnas arbete är att leta pantflaskor på soptippen och en av dom hittar en dag en plånbok med lite pengar, men också politiskt sprängstoff. Polisen sätter in alla resurser för att hitta den.

Små barn bör inte se den här filmen, men sitter man med sina unga tonåringar, kan det här vara en ögonöppnare för många. Det finns en del läskiga scener. Bara det att barn tillbringar sina liv på en soptipp är illa nog, men filmen bryter också mot den regel som säger att barn aldrig far riktigt illa på film.

I slutändan så blir det en väldigt spännande katt och råtta jakt. Säkert tycker någon att det ändå vilar ett Hollywood filter över filmen, men för mig är det tillräckligt annorlunda för att kännas nytt. (8/10)


The more movies you watch it get's likelier that you'll find yourself asleep thirty minutes into the screening. It doesn't have to be bad, it's just not that interesting because you have seen the premise innumerable times before.

If you try to steer away from the middle of the road, you often end up watching a guy gazing into the horizon with a gloomy look on his face. Character studies they're called, which is as interesting to me as having a cup of coffee with a friend with a made up personality.

Stephen Daldry, the director of Trash, has a couple of movies like that under his belt, but also the amazing Billy Elliot, about a young boy who'd rather dance than box.

This movie takes place in the slums of Rio and the main characters are a couple of fourteen year old boys, who do a real good job as actors. There's Rooney Mara as a social worker and Martin Sheen totters about as a priest in an interpretation that most resembles the inflatable robot in Big Hero 6, but the boys are the main focus.

The boys make a living collecting bottles at the towns city dump and one day one of them finds a wallet with a little money, but also something that's a major threat to the local politician. The police does everything and more to find it.

Small children should not see this, but if you watch it with your young teenagers it may lead to interesting conversations. There are a few scary scenes. Just the fact that kids spend their lives among the garbage is bad enough, but the rule that kids don't get hurt on film is also broken.

In the end it's a rather suspenseful cat and mouse chase. Someone will probably argue that there still is a Hollywood filter over the movie, but it was different enough for me to feel fresh. (8/10)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar