lördag 21 mars 2015

Fiskebäck, bättre än verkligheten?


"Men du photoshoppar väl bilderna?" Jag vet inte om den frågan har ersatt, "fin bild, du måste ha en bra kamera", eller om det bara är jag som råkar ut för det eftersom folk utgår från att jag inte skulle ha råd att köpa en dyr kamera.

Jo, jag "photoshoppar" bilderna. Arbetsordningen just nu är att fota i RAW, importera till Lightroom och justera vitbalans, färger (dra ner blått och rött som ofta blir för starka och saknar detaljer), högdagrar och skuggor. Sen exportera bilden som TIFF och jobba vidare med den i Photoshop Elements, först i plug in:et Nik Colour Efex, där jag normalt nöjer mig med att justera kontrast, ljus och färg.

Det där kunde man lika gärna gjort direkt i Lightroom, men jag tycker att det är både lättare och snabbare att jobba så här och jag gillar möjligheten att jobba i lager. Har man tagit i för mycket, kan man enkelt backa effekten genom att dra ner på opaciteten. Är man nöjd med effekten på delar av bilden, men inte allt kan man enkelt sudda bort den delen man inte är nöjd med och så syns lagret under igenom.

Därefter är det brusreducering med Dfine, också ett Nik plugin, och till sist lokal skärpa med ett high pass filter.

Som sagt är detta en metod jag jobbat fram för att redigeringen skall gå så snabbt som möjligt. Bilden ovan tog tre minuter att redigera. Tiden har egentligen inget med resonemanget att göra, man kan redigera sönder en bild på tio sekunder och det finns säkert purister som anser att alla mina bilder är sönderredigerade, men ändå.

Det tog mig en halvtimme att åka ut till Fiskebäck. Jag gick runt där i två timmar och letade vinklar och motiv. Provade olika objektiv för att testa vad som fungerade bäst. Hur stor skillnaden kan bli mellan två olika objektiv illustreras bäst i det här inlägget.

Var himlen så vacker som jag visade den i förra inlägget? På mittenbilden kan man tydligt se att det där röda i himlen bara är strax ovanför horisonten. Jag använde ett objektiv som motsvarar 24mm, en iPhone t ex har en lins som motsvarar 4,28mm. Det innebär att mobilkameran får med mycket mer av den "trista" delen av  himlen där det redan blivit kväll och grått. Jag har dessutom ett kraftigt gråfilter på som gjorde att jag kunde låta slutartiden bli 25 sekunder, vilket fick vattnet att bli spegelblankt. (På bilden ovan är det 15 sekunder.)

På första bilden i förra inlägget, så använde jag motsvarande 70mm, då hade solen gått ner och bara en liten del av himlen var röd, från den platsen jag till slut valde att fota solnedgången ifrån var skådespelet redan över, men från den här positionen med en tydligare förgrund och starkare tele, kunde jag skära ut en väldigt liten del av himlen och ge en illusion av att hela himlen var röd.

Min konklusion är alltså att det är inte huvudsakligen photoshoppandet som gör en bild, den förstärker den bara. Det är valet av teknik, utrustning och framför allt kompositionen som är avgörande. Bara genom att höja och sänka kameran ändrar man totalt bildens uttryck. Bilden ovan är tagen en halvmeter ovanför marken. Tar man alltid bilder i sin egen ögonhöjd går man miste om många bra bilder.

"Surely you photoshop your pictures?" I don't know if that question has replaced; "nice picture, you must have a good camera" or if people just don't think I could afford an expensive camera.

Well, I do "photoshop" my pictures. At the moment my modus operandi is that I shoot in RAW, import the pictures into Lightroom, where I adjust the white balance, colors, (reduce blue and red that often are too strong and lack details), highlights and shadows. Then I export as TIFF and open in Photoshop Elements where I start the plug in Nik Colour Efex. Usually I just correct contrast, light and colors.

I could have done all that in Lightroom as well, but for me it's quicker and easier this way, and I like the ability to work in layers. If I find that if I overdid it, I can back up a bit by adjusting the opacity, and if just a part of the picture is overdone I can erase it and let the layer below shine through.

Then it's noise reduction with Dfine, also a Nik plug in and finally local sharpness with a high pass filter.

This is a method I have fine tuned to edit as fast as possible. The image above took three minutes to finish. Time isn't important, as you can destroy a picture with ten seconds of bad editing and I'm sure that there are purists that consider all my pictures to be badly edited, but still.

It took half an hour for me to travel out to Fiskebäck. I spent two hours there looking for angles and motifs. I tried different lenses to see what worked best. The difference two lenses can make are best illustrated here.

So was the sky really as beautiful as I showed it in the last post? Look at the picture in the middle and it's clear that the red part of the sky is just above the horizon. I used a lens that is the equivalent of 24mm, an iPhone for instance has an equivalence of 4,28mm. So a cellphone camera will capture a lot more of the "boring" part of the sky where it's already night and grey clouds. On top of that I also used a grey filter that allowed me to get an exposure time at 25 seconds, that made the water completely still. (On the picture in this post it's 15 seconds.)

On the first picture in the last post, I used the equivalent of 70mm, the sun had completely set and only a small part of the sky was red. From the position where I finally had decided to capture the sunset it was already over, but here with a more defined foreground and a bigger tele, I managed to slice out a this part of the sky and give the illusion that all the sky was red.

My conclusion is that it isn't the photoshopping that makes a good picture, it will merely enhance it. It's the choice of technique, equipment and most of all composition that makes the difference. Just changing the altitude of the camera will dramatically change the feel of the picture. The image above is taken half a meter above the ground. If you always take pictures with the camera in your own eye level, you're missing out on a lot of good pictures.

3 kommentarer:

 1. Toppeninlägg.
  En bra fotograf är heller inte att underskatta för en bra bild, vilket du ofta visar!
  Nr 1 är väl fotografen, men sorgligt många tror dyr kamera och fotoshoppande är det som gör en bra bild. Man kan väl med regeldragningar förstärka en bra bild så att den rätta känslan man vill åt kommer fram i bilden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Tony!
   Jag hoppas att jag inte framstår som bitter. Jag förstår mycket väl att det i grund och botten handlar om människans vilja att förenkla verkligheten. Ungefär som förr i tiden när man avgjorde om en kamera var bra eller dålig med enbart antalet pixlar som utgångspunkt.

   Radera
  2. Inte alls, som sagt, mycket bra inlägg.

   Radera